Västra Mälardalens kommunalförbund Ramavtal för klottersanering och rengöring av kommunala fastigheter och andra objekt

Ramavtal för klottersanering och rengöring av kommunala fastigheter och andra objekt

Västra Mälardalens Kommunalförbund, KÖPING

Uppdraget avser ramavtal avseende klottersanering och rengöring av kommunala fastigheter och andra objekt genom avrop från beställarna

Beställarens avsikt är att hålla kommunala fastigheter och andra objekt med tillhörande komponenter, både inom och utomhus, fria från klotter, föroreningar etc.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-12-18)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-11-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2023.134