Västra Mälardalens kommunalförbund Ramavtal för klottersanering och rengöring av kommunala fastigheter och andra objekt

Ramavtal för klottersanering och rengöring av kommunala fastigheter och andra objekt

Västra Mälardalens Kommunalförbund, KÖPING

Denna upphandling upphandlas av Västra Mälardalens Kommunalförbund vilken agerar inköpscentral för de myndigheter vilka är avropsberättigade på detta ramavtal.

Uppdraget avser ramavtal gällande i första hand klottersanering och rengöring av kommunala fastigheter

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-03-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-02-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2024.19