Västra Mälardalens kommunalförbund Ramavtal byggarbeten, Kungsör

Ramavtal byggarbeten, Kungsör

Kungsörs kommun, KUNGSÖR

Beställaren avser att genom denna förfrågan upphandla ramavtal för senare avrop av byggentreprenader såsom ny-, underhåll-, till- och ombyggnadsarbeten. Även mindre rivningsarbeten kan förekomma.

Avrop av uppdrag kommer att göras projektvis genom särskild beställningsskrivelse med utgångspunkt från träffat ramavtal.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-25)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-11-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2021-121