Västra Mälardalens kommunalförbund Ramavtal byggarbeten, Arboga

Ramavtal byggarbeten, Arboga

Arboga kommun, ARBOGA

Beställarna avser att genom denna förfrågan upphandla ramavtal för senare avrop av byggarbeten.

Arbetena omfattas i grova drag av att under ramavtal utföra:

• Byggarbeten, reparationer, ombyggnader, tillbyggnader, nybyggnader samt mindre rivningsarbeten.

I vissa fall med sidoentreprenörer och underentreprenörer.

Omfattningen i detalj framgår av handlingar i samband med avrop.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-20)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-05-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2022.36