Västra Mälardalens kommunalförbund Ombyggnation av vårdhem till förskola, Vårlöken, Arboga

Ombyggnation av vårdhem till förskola, Vårlöken, Arboga

Kommunfastigheter i Arboga AB, ARBOGA

Objektet avser ombyggnad av två flyglar och ett mittskepp av Hällbackens Äldrecenter som är byggt 1983 till 8 teams samt personalutrymmen för Västergårdens förskola med tillhörande utemiljö.

Invändig yta som ska byggas/anpassas om är: ca. 1133 m 2

Utvändiga mark som ska göras om och anpassas är: ca. 6500 m 2

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-03-26)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-02-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2021.15