Västra Mälardalens kommunalförbund Nedläggning av sjöledning för dricks- och spillvatten inklusive landstigningar i Galten/Mälaren

Nedläggning av sjöledning för dricks- och spillvatten inklusive landstigningar i Galten/Mälaren

Västra Mälardalens Energi och Miljö AB, KÖPING

Entreprenaden har tidigare annonserats och tilldelning och kontraktsskrivning skett. Med anledning av att tidigare tilldelad och kontrakterad entreprenör gått i konkurs innan entreprenadstart har VME för avsikt att genomföra en direktupphandling genom ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering och tilldela uppdraget till den entreprenör som placerade sig som nummer två i tidigare annonserad upphandling.

I och med denna annons om förhandsinsyn meddelar Västra Mälardalens Energi & Miljö AB sin avsikt att tilldela kontraktet Svenska Undervattensentreprenader AB.

(Meddelande om frivillig förhandsinsyn)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-09-09

Dokumenttyp

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2022.59