Västra Mälardalens kommunalförbund Nedläggning av sjöledning för dricks- och spillvatten inklusive landstigningar i Galten/Mälaren, Köpings kommun

Nedläggning av sjöledning för dricks- och spillvatten inklusive landstigningar i Galten/Mälaren, Köpings kommun

Västra Mälardalens Energi och Miljö AB, KÖPING

Entreprenaden avser nedläggning av ett sjöledningssystem som består av två parallella tryckledningar, en för spillvatten som ska pumpas till Köping och en för dricksvatten som ska pumpas från Köping. Även bräddledningar ut i Mälaren ingår i entreprenaden.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-11)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-04-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2022.29