Västra Mälardalens kommunalförbund Matportionsformar och förslutningsmaskiner

Matportionsformar och förslutningsmaskiner

Örebro kommun, ÖREBRO

Intresserade anbudsgivare inbjuds att lämna anbud på upphandlande myndigheters behov av matportionsformar och förslutningsmaskiner. Upphandlingen baseras på de villkor och förutsättningar som anges i upphandlingsdokumenten. Avtalsperiodens längd är fyra år från och med 2021-03-01. Uppskattad volym under avtalsperioden är ca 10 400 000 kr. Ramavtalets maximala takvolym: 13 000 000 kr.

Upphandlande myndigheter:

Arboga kommun 212000-2122

Askersunds kommun 212000-1983

Hallsbergs kommun 212000-1926

Hällefors kommun 212000-1942

Karlskoga kommun 212000-1991

Kumla kommun 212000-1975

Kungsörs kommun 2120 00-2056

Köpings kommun 212000-2114

Lekebergs kommun 212000-2981

Lindesbergs kommun 212000-2015

Ljusnarsbergs kommun 212000-1959

Nora kommun 212000-2007

Surahammars kommun 212000-2031

Örebro kommun 212000-1967

Vi ser fram emot ert anbud!

Inledning och omfattning

Intresserade anbudsgivare (nedan kallad Leverantör) inbjuds att lämna anbud till nedanstående upphandlande myndigheters (nedan kallad UM) behov av matportionsformar och förslutningsmaskiner. Upphandlingen baseras på de villkor och förutsättningar som anges i upphandlingsdokumenten.

Inköpssamverkan mellan UM innebär att upphandling sker gemensamt och att upphandlingsenheten i Örebro kommun leder upphandlingens genomförande. Varje enskild kommun är dock en UM som fattar beslut och tecknar sina egna ramavtal. Mer information om UM finns att läsa på respektive kommuns hemsida.

Ramavtalet omfattar matportionsformar och förslutningsmaskiner. Avtalsperiodens längd är fyra år från och med 2021-03-01. Uppskattad volym under avtalsperioden är ca 10 400 000 kr. Se volym per kommun i tabellen nedan. Angivna volymer baseras på 2019 års inköpsstatistik. Ramavtalets maximala takvolym: 13 000 000 kr.

Upphandlande myndigheter:

Organisationsnummer:

Inköpsvolym per år

Arboga kommun

212000-2122

62 000 kr

Askersunds kommun

212000-1983

83 000 kr

Hallsbergs kommun

212000-1926

92 000 kr

Hällefors kommun

212000-1942

83 000 kr

Karlskoga kommun

212000-1991

372 000 kr

Kumla kommun

212000-1975

131 000 kr

Kungsörs kommun

2120 00-2056

110 000 kr

Köpings kommun

212000-2114

500 000 kr

Lekebergs kommun

212000-2981

43 000 kr

Lindesbergs kommun

212000-2015

417 000 kr

Ljusnarsbergs kommun

212000-1959

54 000 kr

Nora kommun

212000-2007

178 000 kr

Surahammars kommun

212000-2031

110 000 kr

Örebro kommun

212000-1967

485 000 kr

Vi ser fram emot ert anbud!

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-01-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-12-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län, Örebro län

Diarie-/referensnummer

Ks 1484/2019