Västra Mälardalens kommunalförbund Leverans av pumpstationer för spillvatten norr om Galten/Mälaren

Leverans av pumpstationer för spillvatten norr om Galten/Mälaren

Västra Mälardalens Energi och Miljö AB, KÖPING

Entreprenaden avser komplett leverans av 4 stycken rostfria spillvattenpumpstationer enligt detta underlag.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-05-10)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-04-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2023.42