Kuvert och brevpåsar

Örebro kommun, ÖREBRO

Intresserade anbudsgivare inbjuds att lämna anbud till upphandlande myndigheters behov av kuvert och brevpåsar samt ev. tryck på dessa. Vi ser fram emot ert anbud!

Upphandlande myndigheter:

Arboga kommun, Arboga kommunalteknik AB, Arboga Vatten och Avlopp AB, Askersunds kommun, Degerfors kommun, Hallsbergs kommun, Hällefors kommun, Karlskoga kommun, Kumla kommun, Kungsörs kommun, Kungsörs Kommunalteknik AB, Kungsörs Vatten AB, Köpings kommun, Laxå kommun, Lekebergs kommun, Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs kommun, Nora kommun, Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, Örebro kommun, Örebro Parkering AB, Örebrokompaniet AB.

Inledning

Intresserade anbudsgivare (nedan kallad Leverantör) inbjuds att lämna anbud till nedanstående upphandlande myndigheters (nedan kallad UM) behov av kuvert och brevpåsar.Upphandlingen baseras på de villkor och förutsättningar som anges i upphandlingsdokumenten.

Inköpssamverkan mellan UM innebär att upphandling sker gemensamt och att upphandlingsenheten i Örebro kommun leder upphandlingens genomförande.

Varje enskild kommun/bolag är dock en UM som fattar beslut och tecknar sina egna ramavtal. Mer information om UM finns att läsa på respektive hemsida.Vi ser fram emot ert anbud!

Upphandlande myndigheter:

Organisationsnummer:

Arboga kommun

212000-2122

Arboga kommunalteknik AB

559210-6446

Arboga Vatten och Avlopp AB

559210-6347

Askersunds kommun

212000-1983

Degerfors kommun

212000-1934

Hallsbergs kommun

212000-1926

Hällefors kommun

212000-1942

Karlskoga kommun

212000-1991

Kumla kommun

212000-1975

Kungsörs kommun

212000-2056

Kungsörs Kommunalteknik AB

556455-0910

Kungsörs Vatten AB

559048-6956

Köpings kommun

212000-2114

Laxå kommun

212000-1918

Lekebergs kommun

212000-2981

Lindesbergs kommun

212000-2015

Ljusnarsbergs kommun

212000-1959

Nora kommun

212000-2007

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

222000-1487

Örebro kommun

212000-1967

Örebro Parkering AB

559149-1641

Örebrokompaniet AB

556392-4918

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-02-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-01-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län, Örebro län

Diarie-/referensnummer

Ks 490/2020