Västra Mälardalens kommunalförbund Kristinelunds sportfält, Köping Rivning och Sanering ammoniakkyla bandy

Kristinelunds sportfält, Köping Rivning och Sanering ammoniakkyla bandy

Köpings kommun, KÖPING

Dessa uppgifter utgör inte underlag för anbud utan tjänar enbart syfte som översiktlig information.

Kylanläggning för bandyplan på Kristinelunds sportfält i Köping avvecklas.

I entreprenaden ingår rivning och sanering av befintligt system.

Underlag för anbud framgår av AFB.22.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-01-14)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-12-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2020.110