Västra Mälardalens kommunalförbund Köpings hamn – Kompletterande muddring delområde 2

Köpings hamn – Kompletterande muddring delområde 2

Köpings kommun, KÖPING

Denna information utgör enbart övergripande information.

Muddring av hamnområde i Köpings hamn inleddes hösten 2021, den fick avbrytas pga. tidig isläggning och återupptogs hösten 2022. Huvuddelen kunde då slutföras, men ett delområde på ca 500 meter öster om Djuphamnen kvarstår, området benämns delområde 2 i UD.

För ytterligare information se bifogade handlingar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-05-31)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-04-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

Vmkf-U 2023.61