Västra Mälardalens kommunalförbund Konsult Område 15, Kart- och mätningstekniska tjänster inom Samhällsbyggnad

Konsult Område 15, Kart- och mätningstekniska tjänster inom Samhällsbyggnad

Köpings kommun, KÖPING

Beställarna avser att genom denna förfrågan upphandla ramavtal konsulter för senare avrop av tekniska konsulttjänster inom kart-och mättjänster.

Uppdraget avser löpande mätteknisk service såsom kartframställning, ajourhållning av kommunens primärkartverk, PBL-tjänster (grundkartor, nybyggnadskartor, husutstakningar mm), underhåll stomnät, ajourhållning av adress- och byggnadsregister, NVDB, arkivfunktioner, fastighetsutredning, kundkontakter, information mm.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2024-01-16)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-12-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2023.143