Västra Mälardalens kommunalförbund Konsult Område 12, Beställarstöd inom geoteknik, miljögeoteknik hydrogeologi och dagvatten

Konsult Område 12, Beställarstöd inom geoteknik, miljögeoteknik hydrogeologi och dagvatten

Västra Mälardalens Energi och Miljö AB, KÖPING

Beställarna avser att genom denna förfrågan upphandla ramavtal med 1-3 konsulter för senare avrop av tekniska konsulttjänster inom beställarstöd geoteknik, miljögeoteknik, hydrogeologi och dagvatten.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-01-31)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-12-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2021.148