Västra Mälardalens kommunalförbund Konstnärlig gestaltning, Skogsgläntans förskola

Konstnärlig gestaltning, Skogsgläntans förskola

Arboga kommun, Arboga

Den 3 augusti 2020 öppnades Skogsgläntans förskola, med verksamhet för ca 175 förskolebarn i 5 huskroppar med 10 hemvister. Förskolan som är centralt belägen, med närhet till skogspartier, är starkt inriktad på att arbeta med hållbar utveckling, utomhuspedagogik samt välbefinnande för både barn och vuxna som vistas i förskolans miljö. Visionen för verksamheten är ”Ett naturnära lärande för ett hälsosamt liv.”

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2022-03-21)

Förfarande

Tvåstegsupphandling

Publicerad

2022-02-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer