Västra Mälardalens kommunalförbund Konstnärlig gestaltning, Åspegelns demensboende

Konstnärlig gestaltning, Åspegelns demensboende

Arboga kommun, Arboga

Arboga kommun har nyligen färdigställt demensboendet Åspegeln, med plats för 80 boende. I samband med detta har pengar avsatts till konstnärlig gestaltning, med huvudfokus på boendets vidsträckta väggytor. Konsten ska vara väggfast och ta hänsyn till verksamhetens beskaffenhet, det vill säga äldre boende med diagnostiserad demens. Utöver fast väggkonst inomhus finns även möjlighet att gestaltningen fortsätter på boendets två innergårdar, då i form av en gestaltning som förhåller sig till ytor, såsom pelare eller stensättning.

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2022-03-21)

Förfarande

Tvåstegsupphandling

Publicerad

2022-02-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer