Konferensarrangemang

Västra Mälardalens Kommunalförbund, Köping

Uppdraget avser konferensarrangemang för halv-, hel- och flerdagars konferens efter beställarens behov. I uppdraget ingår fika, lunch och/eller middag samt logi med frukost.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-01-17)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-11-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2022.79