Västra Mälardalens kommunalförbund Köksutrustning: Köksutensilier

Köksutrustning: Köksutensilier

Örebro kommun, ÖREBRO

Upphandling gällande köksutensilier. Örebro, syd, norr, Karlskoga och Kaks.

Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud gällande ramavtal på köksutensilier för leverans till de upphandlande myndigheterna (UM). Upphandlingen baseras på de villkor och förutsättningar som anges i upphandlingsdokumenten.

Inköpssamverkan mellan UM innebär att upphandling sker gemensamt och att upphandlingsenheten i Örebro kommun leder upphandlingens genomförande. Varje enskild kommun är dock en UM som fattar beslut och tecknar sina egna ramavtal.

Avtalsperiodens längd är fyra år från och med tidigast 2022-01-01. Nora, Lindesberg och Hällefors kommun kommer starta avtalsperioden från och med tidigast 2022-04-01. Uppskattad volym under avtalsperioden är ca 15 000 000 kronor. Se volym per kommun i tabellen nedan. Angivna volymer baseras på 2020 års inköpsstatistik. Ramavtalets maximala takvolym: 19 000 000 kr.

Total volym för 2020 är ca 3 800 000 kronor

Välkomna att lämna anbud!

Upphandling gällande köksutensilier. Örebro, syd, norr, Karlskoga och Kaks.

Inbjudan till anbudsgivning på Köksutensilier

Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud gällande ramavtal på köksutensilier för leverans till de upphandlande myndigheterna (UM). Upphandlingen baseras på de villkor och förutsättningar som anges i upphandlingsdokumenten.

Inköpssamverkan mellan UM innebär att upphandling sker gemensamt och att upphandlingsenheten i Örebro kommun leder upphandlingens genomförande. Varje enskild kommun är dock en UM som fattar beslut och tecknar sina egna ramavtal. Mer information om UM finns att läsa på respektive kommuns hemsida.

Ramavtalet omfattar köksutensilier. Avtalsperiodens längd är fyra år från och med tidigast 2022-01-01. Nora, Lindesberg och Hällefors kommun kommer starta avtalsperioden från och med tidigast 2022-04-01. Uppskattad volym under avtalsperioden är ca 15 000 000 kronor. Se volym per kommun i tabellen nedan. Angivna volymer baseras på 2020 års inköpsstatistik. Ramavtalets maximala takvolym: 19 000 000 kr.

Upphandlande myndigheter för denna upphandling är:

Organisationsnr

Upphandlande myndighet

Volym

212000-2122

Arboga kommun

170 000 kronor

212000-1983

Askersunds kommun

270 000 kronor

212000-1926

Hallsbergs kommun

170 000 kronor

212000-1942

Hällefors kommun

110 000 kronor

212000-1991

Karlskoga / Degerfors kommuner

510 000 kronor

212000-1975

Kumla kommun

190 000 kronor

212000-2056

Kungsörs kommun

80 000 kronor

212000-2114

Köpings kommun

360 000 kronor

212000-1918

Laxå kommun

60 000 kronor

212000-2981

Lekebergs kommun

150 000 kronor

212000-2015

Lindesberg kommun

490 000 kronor

212000-2007

Nora Kommun

160 000 kronor

212000-2031

Surahammars kommun

130 000 kronor

212000-1967

Örebro kommun

1 700 000 kronor

Total volym för 2020 är ca 3 800 000 kronor

Angiven uppskattad volym är ungefärlig och ska inte betraktas som bindande. Anbud lämnas för samtliga kommuner.

Välkomna att lämna anbud!

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-09-17)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-06-26

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län, Örebro län

Diarie-/referensnummer

Ks 1389/2020