Västra Mälardalens kommunalförbund Kemikalier till VA-verk och badhus 2021

Kemikalier till VA-verk och badhus 2021

Örebro kommun, ÖREBRO

Upphandlingen avser ramavtal gällande kemikalier för vatten-, avlopp- och reningsverk. Även UMs behov av kemikalier till andra verksamheter, exempelvis till badhus, omfattas av upphandlingen. 

Upphandlingen avser ett ramavtal för UMs behov av kemikalier för vatten-, avlopp- och reningsverk. Även UMs behov av kemikalier till andra verksamheter, exempelvis badhus, omfattas av upphandlingen. Samtliga efterfrågade produkter framgår av prisbilagan.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-02-04)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-11-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län, Västmanlands län, Örebro län

Diarie-/referensnummer

Ks 668/2021