Västra Mälardalens kommunalförbund Kart- och GIS-system Köping och Arboga 2021

Kart- och GIS-system Köping och Arboga 2021

Köpings kommun, KÖPING

Dessa uppgifter utgör inte underlag för anbud utan tjänar enbart för översiktlig orientering.

Uppdraget innebär leverans av ett system för produktion och distribution av geografisk information (GIS). Uppdraget omfattar samtliga delar som kan komma ifråga för införandet och tillhandahållandet av systemet, såsom licenser, integrationer, migrering av befintlig primärkarta, projektledning, utbildning, samt support. För mer information se upphandlingsdokument.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-03-09)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-02-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2021.10