Västra Mälardalens kommunalförbund KAKS Lilla frukt o grönt & lilla mejeri

KAKS Lilla frukt o grönt & lilla mejeri

Örebro kommun, ÖREBRO

Upphandling gällande Frukt och grönt & lilla mejeri (KAKS) samt Arboga kommunalteknik

Inbjudan till anbudsgivning på Frukt och grönt & lilla mejeri

Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud gällande ramavtal för Köping, Arboga, Kungsör och Surahammar (KAKS), samt Arboga kommunaltekniks behov av frukt, grönt, potatis samt mejeriprodukter.Upphandlingen samordnas av Örebro kommuns upphandlingsenhet och baseras på de villkor och förutsättningar som anges i detta upphandlingsdokument inklusive bilagor, för leverans till de upphandlande myndigheterna (UM). Varje enskild kommun är en UM som fattar beslut och tecknar sina egna ramavtal. Mer information om UM finns att läsa på respektive kommuns hemsida.

2019-01-01-2019-12-31 köpte kommunerna frukt, grönt och potatis för ca 5,8 miljoner

2020-01-01-2020-12-31 köpte kommunerna frukt, grönt & potatis för ca 5 miljoner kronor

2019-01-01-2019-12-31 köpte kommunerna mejeri för ca 2,2 miljoner kronor

2020-01-01-2020-12-31 köpte kommunerna mejeri för ca 1,7 miljoner kronor

Avtalsperiodens längd är 2 år från och med tidigast 2022-05-01. Med möjlighet till förlängning upp till 1+1 år. Från och med tidigast 2022-05-01. Uppskattad volym under avtalsperioden är ca 35,6 mkr. Se volym per kommun nedan. Angivna volymer baseras på 2020 års inköpsstatistik. Ramavtalets maximala takvolym 38mkr. Upphandlingen omfattar cirka 120 leveransadresser.

Upphandlande myndigheter för denna upphandling är:

Orgnr: Volym upphandlande myndigheter 202021 20 00 - 2114 Köpings kommun (3 500 000 SEK)21 20 00 - 2122 Arboga kommun (400 000 SEK)

55 92 10 - 6446 Arboga kommunalteknik (1 300 000 SEK) 21 20 00 - 2056 Kungsörs kommun (1 300 000 SEK)21 20 00 - 2031 Surahammars kommun (1000 000 SEK)

Total volym för 2020 är ca 7 500 000 kronor

Angiven uppskattad volym är ungefärlig och ska inte betraktas som bindande. Anbud lämnas för samtliga kommuner.

Välkomna att lämna anbud!

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-03-18)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-02-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

20/218