Västra Mälardalens kommunalförbund Ispist samt maskinanläggning, Kristinelunds Sportfält

Ispist samt maskinanläggning, Kristinelunds Sportfält

Köpings kommun, KÖPING

Dessa uppgifter utgör inte underlag för anbud utan tjänar enbart som

översiktlig information.

Ispist på Kristinelunds Sportfält, tillbyggnad av maskinanläggning samt garage

för ismaskin.

För ytterligare information för anbudsgivning se Upphandlingsunderlag inkl bilagor.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-10-07)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-09-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2021.96