Västra Mälardalens kommunalförbund Injektions- infusions och transfusionsmaterial

Injektions- infusions och transfusionsmaterial

Varuförsörjningen, UPPSALA

Injektions- infusions och transfusionsmaterial såsom Infusionsaggregat, blandningssystem vid hantering av toxiska läkemedel, infusionskopplingar, infusions- och injektionskanyler, nålfria injektionssystem, infartsfixeringar,

TIVA-set, transfusionsaggregat, övertrycksmanschetter, kanyler till SVP, sprutor med mera inom området.

Upphandlingen

Upphandlingens referensnummer och benämning är: VF2021-00020 Injektions- infusions och transfusionsmaterial

Upphandlingen avser ramavtal

Injektions- infusions och transfusionsmaterial såsom Infusionsaggregat, blandningssystem vid hantering av toxiska läkemedel, infusionskopplingar, infusions- och injektionskanyler, nålfria injektionssystem, infartsfixeringar,

TIVA-set, transfusionsaggregat, övertrycksmanschetter, kanyler till SVP, sprutor med mera inom området.

Upphandlingen

Upphandlingens referensnummer och benämning är: VF2021-00020 Injektions- infusions och transfusionsmaterial

Upphandlingen avser ramavtal och omfattar följande produktområden:Blandningssystem vid hantering av toxiska läkemedel, infusionsaggregat, PVK, fixering PVK, intraossiösa nålar, injektionskanyler, 3-vägskranar, backventiler, kranblock, TIVA-set, kanyler och sprutor insulin, sprutor med mera.

Upphandlingens värde för 12 månader uppskattas till:90 000 000 dock kan inga volymer garanteras.

Varuförsörjningen beräknar takvolymen i kommande ramavtal till 360 000 000 SEK. Takvolymen värderas med en skälighetsbedömning av verksamhetens behov.

Avtalsperiod

Avtalets beräknade startdatum: 2022-11-01. Avtalsstarten kan förskjutas till följd av överprövning eller andra oförutsedda händelser.

Avtalets beräknade slutdatum: 2024-10-31

Avtalslängden är 24 månader med möjlighet till 2 st förlängningsoptioner à 12 månader.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-06-03)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-04-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Dalarnas län, Södermanlands län, Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län

Diarie-/referensnummer

VF2021-00020