Västra Mälardalens kommunalförbund Förläggning av VA-ledningar i omvandlingsområden norr om Galten/Mälaren i Köpings kommun

Förläggning av VA-ledningar i omvandlingsområden norr om Galten/Mälaren i Köpings kommun

Västra Mälardalens Energi och Miljö AB, KÖPING

Entreprenaden avser nedläggning av ett ledningssystem på land som består av två parallella tryckledningar, en för spillvatten och en för dricksvatten. Även nedläggning bräddledning och optoslang samt montage av pumpstationer, brunnar och övriga anordningar ingår.

Totalt rör det sig om 227 servisanslutningar och uppskattningsvis cirka 12,8 kilometer ledningsschakt.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-09-18)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-06-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2023.81