Västra Mälardalens kommunalförbund Enteralt nutritionsmaterial

Enteralt nutritionsmaterial

Varuförsörjningen, UPPSALA

Upphandling gällande Enteralt nutritionsmaterial.

Upphandlingen

Upphandlingens referensnummer och benämning är: VF2021-00055 Enteralt nutritionsmaterial

Upphandlingen avser ramavtal och omfattar bland annat följande produktgrupper:

sprutor

slangar med rak eller vinklad koppling

portar

katetrar

sonder

Upphandlingens värde för 12 månader uppskattas till:14 000 000 kr, dock kan inga volymer garanteras.

Varuförsörjningen beräknar takvolymen i kommande ramavtal till 67 200 000 SEK. Takvolymen värderas med en skälighetsbedömning av verksamhetens behov.

Avtalsperiod

Avtalets beräknade startdatum: 2023-05-01. Avtalsstarten kan förskjutas till följd av överprövning eller andra oförutsedda händelser.

Avtalets beräknade slutdatum: 2025-04-30

Avtalslängden är 24 månader med möjlighet till 2 st förlängningsoptioner à 12 månader.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-01-18)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-11-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Dalarnas län, Södermanlands län, Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län

Diarie-/referensnummer

VF2021-00055