Västra Mälardalens kommunalförbund Efterbehandling förorenat område Grönsiskan 35, Köpings kommun

Efterbehandling förorenat område Grönsiskan 35, Köpings kommun

Köpings kommun, KÖPING

Fastigheten Grönsiskan 35 ska exploateras med bostäder och inför det

erfordras det en efterbehandling av förorenade delar i form utav en

schaktsanering. Fastigheten ligger i den sydöstra delen av Köping. Ca 100

meter öster om fastigheten ligger Köpingsån. Arean på fastigheten är ca 3400

m2. På fastigheten finns det idag utmed Östra Långgatan en större äldre

huvudbyggnad. Bostäder ligger i direkt anslutning till fastigheten.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-03-15)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-12-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2020.115