Västra Mälardalens kommunalförbund Digital brandskyddsutbildning

Digital brandskyddsutbildning

Räddningstjänsten Mälardalen, VÄSTERÅS

Upphandlingen omfattar en interaktiv webutbildning inom brandskydd till samtliga anställa inom förbundet och kommunerna.Denna förfrågan avser köp av 43700 licenser av ovanstående utbildning under en period om 3 år. Beställaren ska ha möjlighet att avropa dessa utbildningstillfällen fritt under avtalstiden.

Webbutbildning i SBA utformad på likartat sätt som de grundläggande utbildningarna bör finnas som option för medlemskommunerna och förbund att avropa om de så önskar till vid avtalstecknades tidpunkt fastslaget pris per licens.

Välkomna med ert anbud!

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-06-09)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2022-05-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

22/2