Västra Mälardalens kommunalförbund Brounderhåll GC-bro 1983-5-1, Köping

Brounderhåll GC-bro 1983-5-1, Köping

Västra Mälardalens Energi och Miljö AB, KÖPING

Entreprenaden avser utförande av brounderhåll av bro 1983-5-1

Arbetenas omfattning i huvudsak följande:

• Rivning av bef beläggning

• Rengöring av bef stål och nya ytskikt

• Ny beläggning

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-03-16)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-02-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2022.15