Västra Mälardalens kommunalförbund Brounderhåll GC-bro 1983-5-1, Köping

Brounderhåll GC-bro 1983-5-1, Köping

Västra Mälardalens Energi och Miljö AB, KÖPING

Entreprenaden avser utförande av brounderhåll av bro 1983-5-1 i Köping.

Arbetenas omfattning i huvudsak följande:

• Rivning av bef beläggning

• Rengöring av bef stål och nya ytskikt

• Ny beläggning

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-01-14)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-11-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2021.133