Västra Mälardalens kommunalförbund Broreparation, bro 1983-2-1 (Lötbron) och 19-588-1 (U588), Köping

Broreparation, bro 1983-2-1 (Lötbron) och 19-588-1 (U588), Köping

Västra Mälardalens Energi och Miljö AB, KÖPING

Arbetenas omfattning i huvudsak följande:

Bro 1983-2-1

• Trafikanordningar

• Erosionsskydd

• Betongreparation, ändtvärbalkar

• Rostskydd av brolager

Bro 19-588-1

• Trafikanordningar

• Markarbeten kring vingmurar

• Impregnering av brodelar

• Betongreparationer, kantbalk och räckesinfästningar

För mer information se förfrågningsunderlaget i sin helhet.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-06-08)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-05-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2023.65