Västra Mälardalens kommunalförbund Besiktning av lyftanordningar, tryckbärande anordningar och tryckkärl 2021

Besiktning av lyftanordningar, tryckbärande anordningar och tryckkärl 2021

Örebro kommun, ÖREBRO

Upphandlingen avser ramavtal. Antagen leverantör skall i erforderlig omfattning utföra besiktningar av hissar, lyftar, portar, tryckkärl m.m. i enlighet med Boverkets föreskrifter och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2021-02-19)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-01-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län, Örebro län, Sverige

Diarie-/referensnummer

Ks 1295/2020