Västra Götalandsregionen VG Primärvård Rehabilitering - Vårdval Rehab

VG Primärvård Rehabilitering - Vårdval Rehab

Västra Götalandsregionen Regionservice Inköp

Vårdval Rehab är Västra Götalandsregionens vårdvalssystem för rehabilitering på primärvårdsnivå. Grundtankarna med vårdvalet är att tillgodose invånarnas behov av rehabilitering genom:

• Att stärka patienternas ställning
• Att säkra en hög tillgänglighet och kvalitet
• Att patienterna ska få vård på lika villkor i regionen
• Att tillgodose patienternas behov av sammanhållen vård
• Att vården ska vara kunskapsbaserad

De leverantörer som tecknar kontrakt med Västra Götalandsregionen får lika uppdrag och ersättning oavsett om de drivs i offentlig eller privat regi. De leverantörer som uppfyller Västra Götalandsregionens krav och villkor blir godkända. Efter samråd och kontrakt med hälso- och sjukvårdsnämnden får leverantören etablera sig och bedriva vård inom regionen.
I uppdraget ingår sjukgymnastik och arbetsterapi på primärvårdsnivå, för personer med förvärvad eller medfödd funktionsnedsättning. Uppdraget omfattar akuta och planerade rehabiliteringsinsatser i öppenvård på mottagning och i hemmet. Hjälpmedelsförskrivning ingår i uppdraget. Rehabenheten ska samverkan med berörda vårdaktörer och FoU enheter. Möjlighet finns att ansöka om tilläggsuppdrag neuroteam.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2014-02-17

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

RS 35-2013