Västra Götalandsregionen VF- Ramavtal VVS- artiklar

VF- Ramavtal VVS- artiklar

Västra Götalandsregionen, Vänersborg

Västfastigheter avser upphandla ramavtal för VVS-artiklar för Västra Götalandsregionen och Göteborgsoperan.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-04-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-03-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SFSS 2023-00016