Västra Götalandsregionen VF- Ramavtal för utbildningar inom Västfastigheter

VF- Ramavtal för utbildningar inom Västfastigheter

Västra Götalandsregionen, Vänersborg

Västfastigheter avser upphandla utbildningar för fastighetsförvaltning, drift och projekt.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-04-27)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-03-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SFSS 2023-00015