Västra Götalandsregionen VF- Ramavtal för drift och underhåll av dörrautomatik, område Skaraborg

VF- Ramavtal för drift och underhåll av dörrautomatik, område Skaraborg

Västra Götalandsregionen, Vänersborg

Västfastigheter avser upphandla drift, underhåll och reservdelar av slagdörrautomatik, hermetiska dörrar, karuseller och skjutdörrarsautomatik. Samt utbyte, efter konkurrensutsättning, av befintlig utrustning som blivit för dyr att reparera.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-04-06)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-03-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SFSS 2023-02942