Västra Götalandsregionen Västfastigheter - Sjukhuspark etapp 2, Skas Lidköping

Västfastigheter - Sjukhuspark etapp 2, Skas Lidköping

Västra Götalandsregionen, Vänersborg

Entreprenaden omfattar förändring av utvändig hårdgjord markyta samt grönytor på Skas Lidköping om en yta av ca 5000 m2

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-04-17)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-03-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SFSS 2023-00385