Västra Götalandsregionen Västfastigheter - Serviceavtal för underhåll, provning och beredskap för ställverksanläggningar i Stor Göteborg och Alingsås Lasarett.

Västfastigheter - Serviceavtal för underhåll, provning och beredskap för ställverksanläggningar i Stor Göteborg och Alingsås Lasarett.

Västra Götalandsregionen, VÄNERSBORG

Sjukvården inom Västra Götalandsregionen ställer stora krav på den medicinska utrustningens driftsäkerhet i olika situationer. Ett oväntat strömavbrott kan i många situationer vara livsavgörande för vår verksamhet. Västfastigheter, nedan benämnt B, vill säkerställa driftsäkerhet för ställverksanläggningar inom sitt fastighetsbestånd i Stor-Göteborg och Alingsås Lasarett, befintliga och tillkommande fastigheter.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-04-27)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-03-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

FAST 2020-00370