Västra Götalandsregionen Västfastigheter Sahlgrenska sjukhuset- SGL Provisorisk ambulanshall

Västfastigheter Sahlgrenska sjukhuset- SGL Provisorisk ambulanshall

Västra Götalandsregionen, Vänersborg

Projektet omfattar byggnation av provisorisk ambulanshall (byggnad 5155) vilken ska ersätta befintlig ambulanshall (byggnad 5152) som rivs i samband med nybyggnation av Sahlgrenska Life Hus 1.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-04-18)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-02-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SFSS 2023-00403