Västra Götalandsregionen Västfastigheter - Ramavtal obligatorisk ventilationskontroll område Borås och Område Uddevalla

Västfastigheter - Ramavtal obligatorisk ventilationskontroll område Borås och Område Uddevalla

Västra Götalandsregionen, VÄNERSBORG

Upphandling av ramavtal för obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Upphandlingen avser område Borås och område Uddevalla.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-03-23)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-02-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

FAST 2020-00221