Västra Götalandsregionen Västfastigheter -Ramavtal 2021 Entreprenad VÄRME OCH SANITET Område Uddevalla

Västfastigheter -Ramavtal 2021 Entreprenad VÄRME OCH SANITET Område Uddevalla

Västra Götalandsregionen, VÄNERSBORG

Denna upphandling avser fortlöpande entreprenader i det dagliga arbetet som

omfattar underhålls och om/tillbyggnadsarbeten samt för den löpande driften och gäller för samtliga verksamheter inom Västra Götalandsregionen, Område Uddevalla avseende entreprenad Värme och sanitet..

Sista anbudsdag
Avbruten

(2020-05-03)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-04-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

FAST 2020-00462