Västra Götalandsregionen Västfastigheter- Ramavtal 2021 Entreprenad EL KRAFT Område Göteborg

Västfastigheter- Ramavtal 2021 Entreprenad EL KRAFT Område Göteborg

Västra Götalandsregionen, VÄNERSBORG

Denna upphandling avser fortlöpande entreprenader i det dagliga arbetet som

omfattar underhålls och om/tillbyggnadsarbeten samt för den löpande driften och gäller för samtliga verksamheter inom Västra Götalandsregionen, Område Göteborg avseende entreprenad El kraft

Sista anbudsdag
Idag

(2020-05-27)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-04-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

FAST 2020-00467