Västra Götalandsregionen Västfastigheter Ny elkraftstyr - Parkeringshus 4268, Östra Sjukhuset

Västfastigheter Ny elkraftstyr - Parkeringshus 4268, Östra Sjukhuset

Västra Götalandsregionen, Göteborg

Göteborg, Östra Sjukhuset.

Projektet avser ny styr för elkraft samt tillhörande integration i överordnat styr och övervakningssystem(Citect) för befintlig UPS-anläggning p-hus 4268 med tillhörande installationer.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-05-07)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-04-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

FAST 2020-00062