Västra Götalandsregionen Västfastigheter - Markskötsel avseende Lidköpings sjukhus

Västfastigheter - Markskötsel avseende Lidköpings sjukhus

Västra Götalandsregionen, VÄNERSBORG

Omfattar vinter och sommar markskötsel på tomtmark Lidköpings sjukhus.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-04-05)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-03-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

FAST 2020-00226