Västra Götalandsregionen Västfastigheter - Klin Kemi Lab - Automationsbana

Västfastigheter - Klin Kemi Lab - Automationsbana

Västra Götalandsregionen, MÖLNDAL

Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg. Byggnad 5078. Utförandeentreprenad general.

Klinisk kemis lokaler byggs om för laboratorieverksamhet anpassade till utrustningsplattformen och 24/7-verksamhet som t.ex. provmottagning, validering av analyssvar, övervakning av instrument och diverse övriga analyser. Till provmottagningen är också knutet instrument för blodgasanalyser, influensadiagnostik och blododling.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2019-07-03)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-06-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

FAST 2018-00389