Västra Götalandsregionen Västfastigheter- Hälsans hus Södra Ryd Skövde

Västfastigheter- Hälsans hus Södra Ryd Skövde

Västra Götalandsregionen, VÄNERSBORG

Detta projekt avser upphandling av en hyresvärd som köper anvisad fastighet, bygger en ny byggnad för nedan beskriven verksamhet och sedan hyr ut denna till Västra Götalandsregionen och Skövde kommun.

VGR har idag en markanvisning av aktuell tomt, vilken kommer överlåtas till antagen hyresvärd.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-06-26)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-03-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

FAST 2020-00414