Västra Götalandsregionen Västfastigheter- Fastighetsförvaltare

Västfastigheter- Fastighetsförvaltare

Västra Götalandsregionen, VÄNERSBORG

Upphandling av fastighetsförvaltare för Västafstigheter

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-09-16)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-08-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

FAST 2019-00774