Västra Götalandsregionen Västfastigheter - Fasadrenovering Höghuset SS 5032

Västfastigheter - Fasadrenovering Höghuset SS 5032

Västra Götalandsregionen, Göteborg

Den aktuella byggnaden på Sahlgrenska universitetssjukhuset är byggd 1959. Byggnaden består av 16 våningar. Fasaden är murad med gula stenar på framsidan och röda på baksidan. Vid inspektion upptäcktes att fasaden på baksidan med den röda fasadstenen har ett renoveringsbehov. Renoveringen består av att mura om de översta 2 meterna av fasaden, fräsa och foga om fogarna, översyn av kramlor och L-stål etc. För omfattning se handling 11.1 ”Teknisk beskrivning Bygg”.

Fasaden har delats i 4 etapper. Etapp 1 och 2 har genomförts i en tidigare entreprenad. Denna upphandling avser etapp 3 med option på genomförande av etapp 4.

Sista anbudsdag
8 dagar kvar

(2019-12-22)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-11-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

19/450