Västra Götalandsregionen Västfastigheter - Entreprenad NÄL Ombyggnad tak Etapp 2 (del 2)

Västfastigheter - Entreprenad NÄL Ombyggnad tak Etapp 2 (del 2)

Västra Götalandsregionen, Vänersborg

Taken över byggnad M53 (förlossning) och S69 (ambulans) drabbas av upprepade takläckage. Den här upphandlingen omfattar byte av takmaterial på en yta av ca 1800 m2. Med tanke på de mycket känsliga verksamheter på planet under krävs en noggrann planering och mycket arbetsberedningar. En tät kontakt med befintliga verksamheter är ett absolut krav.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-04-12)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-03-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2022-00802