Västra Götalandsregionen Västfastigheter-Entrepenad NÄL Hiss 39, Byte av hiss

Västfastigheter-Entrepenad NÄL Hiss 39, Byte av hiss

Västra Götalandsregionen, Uddevalla

Hiss 39 på NÄL, har passerat sin tekniska livslängd och skall bytas ut. Då hissen nyttjas av personal för akuttransporter och är mycket viktig för verksamheten, ska den utrustas med UPS aggregat för att klara ett begränsat antal resor vid strömavbrott.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-04-03)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-03-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

20/60