Västra Götalandsregionen Västfastigheter- Byte ställverk TS5032V Sahlgrenska sjukhuset

Västfastigheter- Byte ställverk TS5032V Sahlgrenska sjukhuset

Västra Götalandsregionen, Göteborg

Projektet avser att byta ut transformatorer och lågspänningsställverk med tillhörande utrustning i station TS5032V, samt utföra cellindelning av ställverk och transformatorer.

Förnyad upphandling av Västfastigheter - Byte av ställverk TS5032V.

Förändringar som är utförda är:

Utökad entreprenadtid.

Justerat vitesbelopp.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-05-29)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-04-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

FAST 2016-01420